Rukovodstvo

KUD „Dobrosav Radovanović – KIKAC“ Basel

Predsednik

Zoran Marković

Potpredsednik

Aleksandar Paunović

Sekretar

Sandra Anić

Zamenik Sekretara

Katarina Milenković

Blagajnik

Darko Ilić

Umetnički direktor

Zorana Branković

Ekonom kostimi i rekviziti

Sabina Jevtić

Ekonom prostorija

Mladen Božić

Umetničko rukovodstvo

Dečiji ansambl: Daniela Aničić

Srednji ansambl: Kristina Vulin

Prvi Ansambl: Zorana Smiljić

Seniorski ansambl: Sanja Ilić

KUD „Dobrosav Radovanović - KIKAC" Basel

KUD Dobrosav Radovanović – KIKAC“ Basel je osnovano daleke 1968. godine. Naša ideja je svih ovih godina ostala ista. Održavamo saradnju sa zavičajem, čuvamo i upoznajemo ljude sa kulturom naših predaka.

© All Rechte vorbehalten.