Rukovodstvo

KUD „Dobrosav Radovanović – KIKAC“ Basel

Predsednik

Ilija Jović

Potpredsednik

Zoran Marković

Sekretar

Sabina Jevtić

Blagajnik

Aleksandar Paunović

Koordinator

Dragan Lukić

Ekonom kostimi i rekviziti

Sabina Jevtić

Ekonom prostorija

Vojislav Paunović
Mladen Božić

Članovi upravnog odbora

Violeta Lukić
Saša Đurić
Mirko Popić
Sandra Anić
Dragan Đorđević

Umetničko rukovodstvo

Dečiji ansambl: Daniela Aničić

Srednji ansambl: Kristina Vulin

1. Ansambl: Violeta Lukić

Seniorski ansambl: Sanja Ilić

KUD „Dobrosav Radovanović - KIKAC" Basel

KUD Dobrosav Radovanović – KIKAC“ Basel je osnovano daleke 1968. godine. Naša ideja je svih ovih godina ostala ista. Održavamo saradnju sa zavičajem, čuvamo i upoznajemo ljude sa kulturom naših predaka.